Sundhedskorridor

Nyhedskategori NATUR | 0

Vi ønsker at få folk ud i naturen, øge deres fysiske udfoldelse og give viden om naturen i lokalområdet. Derfor skal der laves vandre- og cykelruter i kommunens og skovdistriktets arealer på Halsnæs.

Ruterne går gennem Ullerupskov, nordkysten og det åbne land, og undervejs vil vandreren/cyklisten møde “stationer”, der udfordrer den fysiske udfoldelse samt giver information om naturen på stedet vha. en lydguide via mobiltelefon.

Ved station 4 i Ullerupskov etableres en stor cirkel-shelter, hvor naturklubben kan overnatte og hygge omkring bålet.

Sundhedskorridoren er et samarbejde mellem Halsnæs Naturklub, Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, Dansk Naturfredningsforenings lokalafdeling og Halsnæs Kommune.

Naturklubben er initiativtager og tovholder på projektet. Der er allerede sendt ansøgninger til diverse fonde, og det ser meget lovende ud. Projektstart forventes efterår 2009 (uafklaret d.d.).

Find ud af mere om de “nye planer for Ullerupskov” på klubturen 17.05.09. kl. 19.00-21.00.

Oversigt over stationer:

Station 1: Ullerupskov ved den nye lærkeskov

 • Et balancelandskab i naturmaterialer udfordrer balanceevnen, og giver udfordringer for hele familien. Balancelandskabet bygges ved et lille vandløb med en bro over – samt en mere udfordrende overgang!
 • Lydguiden fortæller om lærketræet og dens beboere f.eks. lærkesækmøl og lærketrips. En planche viser dyrene i forstørret udgave, og opfordrer til at finde dyrene i lærketræet.

Station 2: Ullerupskov ved den gamle legeplads

 • Et klatre-, sving- og motionslandskab i naturmaterialer udfordrer koordinationsevnen, og giver udfordringer for hele familien.
 • Lydguiden fortæller om danske biller, med fokus på gruppen af løbebiller. En planche opfordrer til indsamling og nærstudier af danske biller.

Station 3: Ullerupskov i den østlige del

 • En labyrint i den i den tætte ungskov (primært bøg og gran fra 1993) udfordrer “blive væk” og “finde vej” sanserne. Undervejs skal man passere områderne: “den snævre passage”, “armgang”. “jorden er giftig” m.m.

Station 4: Ullerupskov i den nye østskov ved den lille sø

 • Her opføres en stor bålplads med arbejdsborde og siddepladser samt et stort cirkulær shelter, hvor familier og grupper kan overnatte. Langs bredden af søen placeres en bro, så børn og voksne kan komme helt tæt på søens liv. På engen udfordres til gamle idrætslege, og skilte skal inspirere til lege med høj puls samt gode grin.
 • Lydguiden fortæller om søens dyreliv f.eks. guldsmede og vandnymfer, som man efterfølgende kan fange fra broen.

Station 5: Arealet ved stranden på Gråstenvej

 • Giver information om opskyl på stranden. En planche viser de mange spændende ting, der kan findes på turen langs strandkanten.
 • Lydguiden fortæller om muslingerne på det lave vand.

Station 6: Kikhavn

 • Lydguiden fortæller om Kikhavns udvikling, og om sten på stranden. En planche viser tegninger af de forskellige typer sten. Herefter findes der sten i strandkanten.

Station 7: Spodsbjerg fyr

 • Lydguiden fortæller om fyret og digesvalerne. En planche viser havfuglene, hvorefter de iagttages fra fyret.

Station 8: Hundested havn

 • Lydguiden fortæller om fiskeri og fangstmetoder. De forskellige fiskeredskaber og både kan betragtes.